prihlasenie-v2019evo

*******

Zobrazenie údaja o prihlásenom užívateľovi : PHP v HTML objekte v záhlaví webovej stránky
Title
Prejsť na obsah

Pre demonštráciu funkčnosti prístupu na "Stránka 2" sú  administrátorom manuálne nakonfigurované skušobní  užívatelia :

Emailová adresa :  test01@salling.sk
Meno                     : test01_m
Priezvisko            : test01_p
Heslo                     : test01

Emailová adresa :  test02@salling.sk
Meno                     : test02_m
Priezvisko             : test02_p
Heslo                     : test02

Emailová adresa :  test03@salling.sk
Meno                     : test03_m
Priezvisko            : test03_p
Heslo                     : test03

Na stránke č. 2 je uvedený krátky zdrojový PHP kód, ktorý sa doporučuje vložiť do  HTML objektu pre záhlavie stránky.

Pozor :  Pri  vložení PHP kódu do záhlavia stránok musia mať všetky stránky príponu php  , nie html.


Návrat na obsah