prihlasenie2-v2019evo

Zobrazenie údaja o prihlásenom užívateľovi : javascript(document.write,iframe)+PHP
Title
Prejsť na obsah

Pre demonštráciu funkčnosti prístupu na "Stránka 2" sú  administrátorom manuálne nakonfigurované skušobní  užívatelia :

Emailová adresa :  test01@salling.sk
Meno                     : test01_m
Priezvisko            : test01_p
Heslo                     : test01

Emailová adresa :  test02@salling.sk
Meno                     : test02_m
Priezvisko             : test02_p
Heslo                     : test02

Emailová adresa :  test03@salling.sk
Meno                     : test03_m
Priezvisko            : test03_p
Heslo                     : test03

Na stránke č. 2 je uvedený krátky zdrojový javascript kód, ktorý sa doporučuje vložiť do  HTML objektu pre záhlavie stránky
a krátky PHP kód v zložke whoislogged, ktorého výsledok operácie je zobrazený prostredníctvom funkcie iframe.Návrat na obsah